Dimensionering af BIO-BLOK® faskine
 
Nedenstående beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal (afvandet areal) skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordart (K-værdi), man ønsker beregning for.Ved indtastning af det reducerede areal og ved valg af jordart fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK elementer. Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.
 
Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.
 
Indtast det reducerede areal i m2           
 
       

Klik på de farvelagte knapper
for valg af jordart

SAND, groft
K-værdi 1*10-3

SAND, fint
K-værdi 1*10-4

SILT
K-værdi 1*10-5

LER, sandet
K-værdi 1*10-6

LER, siltet
K-værdi 1*10-7
           
           
  Bredde [m] Højde [m] Nødvendigt vandvolumen [m3] Længde i hele blokke [m] Antal hele BIO-BLOKKE 54x54x55 cm
 
           
 
             
 
           
 

 

 
 
 
EXPO-NET Danmark A/S | Georg Jensens Vej 5 | DK-9800 Hjørring | Phone +45 98 92 21 22 | Fax +45 98 92 41 89 | E-mail plast@expo-net.dk